TH  |  EN

พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ 23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น. ณ ประเทศญี่ปุ่น

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบ้านพักผู้สูงอายุโกเบ สึมะ กิระกุเอน หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก จังหวัดเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น

23 ส.ค. 60 เวลา 09.00น.เวลา 09.00 น.

เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

link original : https://youtu.be/EdHIINWZtII