TH  |  EN

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายฮาริส ดาแมยี

   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส ดาแมยี ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี

Facebook | คลิก