TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดเลนส์มิวอาย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

 

            นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดมิวอาย อุปกรณ์ที่จะช่วยแปลงกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ ในราคาประหยัด ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย โดย สวทช. ได้นำชุดมิวอายไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

            นอกจากนี้ ยังนำไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สนุกสนาน เร้าใจ เพิ่มความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน