TH  |  EN

โครงการความร่วมมือไทย – สิงคโปร์เรื่องนาฬิกาอะตอม
เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริ

ความเป็นมา

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ทรงเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS : National University of Singapore) ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม   อ่านต่อ

 

กิจกรรม

หน่วยงานความร่วมมือ