TH  |  EN

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ

กิจกรรม “KidBright for All :
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ”
วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

1. โครงงานเรือนเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ (Super Bean) โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังทวัดนนทบุรี

2. โครงงานระบบแจ้งเตือนการขับขี่รถจักรยาน สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

3. โครงงานระบบควบคุมทรัพยากรน้ำอัจฉริยะ โดย โรงเรียนโสดคษาจังหวัดเพชรบูรณ์

4. โครงงานแบบจำลองบอลลูนป้องกันไฟป่าโดย โรงเรียนโสตศึกษาหจังหวัดปราจีนบุรี

5. โครงงาน SMART MUSHROOM FARM (ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ) โดย โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดพังงา

6. โครงงานเครื่องเดือนกัยเมื่อน้ำมาโดม โรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุริ

7. โครงงานการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

8. โครงงานการสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

9. โครงงานระบบเตือนอัคคีภัยในเรือนนอน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

10. โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

11. โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝั่งตัวสำหรับนักเรียนพิการโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

12. โดรงงานการแจ้งเอนความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วยหลักการของโพรเจกไหล์ ดับเพลิงธัจฉริยะโดย โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐม

13. โครงงานระบบช่ายเหลืออัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดย โรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆ

14. โครงงานแบบจำลองบ้านป้องกันดิน หินถล่มและน้ำท่วม โดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

15. โครงงาน Wheelchair Safety(ความปลอดภัยของการใช้รถเข็น)โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

16. โครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

17. โครงงานน้องซูซี่ ยินดีต้อนรับโดย โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

18.โครงงานสัญญาณเตือนภัยคลื่นพายุ IOT โดย โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)

19.โครงงานบ้านอัจฉริยะโดย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

20. โครงงานระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมและโรงรถอัจฉริยะ Safety Home & CAR โดย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปถัมภ์

21. โครงงานก๊อกน้ำอัจฉริยะ การออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design) โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

22. โครงงานกล่องเพาะหัวบอนสีเสริมอาชีพโดย โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

23.โครงงานเซ็นเซอร์ข้ามทางม้าลายโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

24.โครงงานโสตชัยภูมิโมเดลโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

25.โครงงานระบบแจ้งเตือนและระงับเหตุอัคคีภัย สำหรับคนหูหนวก โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

26. โครงงานการแจ้งเตืความปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

27. โครงงานรตู้ขยะแลกแต้ม โดย โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

28. โครงงานระบบการแจ้งเตือนสึนามิ โดย โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

29. โครงงานอุโมงค์ฆ่าเชื้อสู้ภัยโควิดโดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

30. โครงงานวอคเกอร์ฝึกเดินโดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

31. โครงงานชุดช่วยตรวจสภาพแวดล้อม สุขภาพ และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Care U) โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

32. โครงงานคุณครูหนูช่วยเอง (ระบบน้ำสุดล้ำ)โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

33. โครงงานเครื่องแจ้งเตือนการเคาะประตูและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน IOTโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

34. โครงงานระบบเตือนภัยระดับน้ำเจ้าพระยา โดย โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

35. โครงงานระบบเตือนภัยระดับน้ำเจ้าพระยา โดย โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ