TH  |  EN

พระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักผู้สูงอายุ ฯ
ณ ประเทศญี่ปุ่น

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของบ้านพักผู้สูงอายุโกเบ สึมะ กิระกุเอน หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก จังหวัดเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น

23 สิงหาคม 60 เวลา 09.00 น.

เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

link original : https://youtu.be/EdHIINWZtII